Advies

Advies

Organisatorische-, HR, beleidsmatige of bedrijfsmatige vraagstukken in uw organisatie vragen om een frisse onafhankelijke blik.

Een nieuwe visie die uw organisatie verder kan brengen. Onze adviseurs helpen daar graag bij.

Creativiteit, meedenken en maatwerk zijn aspecten die voor ons hierin van groot belang zijn.

IMSUS -  Advies Vanuit ervaring en objectiviteit kan de IMSUS adviseur u helpen bij het ontwikkelen van uw organisatie, het oplossen van een langslepend vraagstuk, het geven van een totaal nieuw inzicht of extra specifieke expertise.

Met een kritische blik wordt gekeken naar het vraagstuk, wordt de juiste kennis en kunde ingebracht en gezorgd voor een uitgebreid eerste Plan van Aanpak. Daarbij worden uiteraard prikkelende vragen gesteld, wordt out-of-the-box meegedacht en worden alle betrokkenen goed bevraagd en geïnformeerd.

Onze adviseurs zorgen dat zij bij de uitrol van dit Plan van Aanpak het proces samen met u op gang brengen en ook houden. Zij zijn pas tevreden als het proces ingebed is in de organisatie en naar het gewenste resultaat leidt. Creativiteit, meedenken en maatwerk zijn aspecten die voor ons hierin van groot belang zijn.

Voorbeelden van door IMSUS opgepakte adviesvraagstukken zijn:

  • Advies over HR vraagstukken zoals strategische personeelsplanning, mobiliteit of flexibiliteit.
  • Advies ten aanzien van een nog in te zetten reorganisatie of al lopende reorganisatie.
  • Advies rondom het verzelfstandigen van een haven.
  • Advies rondom verkeers- en parkeervraagstukken.
  • Advies op het gebied van wonen of RO.
  • Advies op het gebied van economische zaken.
  • Advies met betrekking tot de WMO, participatiewet of jeugdzorg.
Call Now Button