Coaching

Individuele coaching

Individuele coaching IMSUSJe kunt je medewerker of jezelf ontwikkelen door de inzet van persoonlijke coaching. Je maakt je ontwikkelpunt kenbaar bij de start van het coachingstraject. De IMSUS coach stelt daarna een passend maatwerktraject samen.

Door het voeren van coachinggesprekken wordt de coaché door de IMSUS coach regelmatig gespiegeld op zijn of haar gedrag en houding. Er wordt veel gewerkt aan zelfreflectie / vaardigheden en de coaché ontvangt directe feedback op een scherpe, respectvolle en positieve wijze. Men kan eigen casussen inbrengen zodat de gedragsverandering beter kan beklijven.

Lees meer

Wij werken met een grote variatie aan werkvormen en oefeningen. Denk bijvoorbeeld het kwaliteitenspel, DISC, organisatie- en of familieopstellingen, 360 graden feedback, Belbin en nog vele andere. Deze werkvormen of oefeningen sluiten wij specifiek aan op de gestelde vraag van de coaché.

De coaching kan een korte of lange doorlooptijd hebben, afhankelijk van de vraag. Ook is het mogelijk om diverse eigen acties parallel aan de coaching op te zetten die helpen bij de gewenste of beoogde ontwikkeling. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een opleiding, jobrotation of netwerkgesprekken.

Iedere coaching vraagt om een eigen maatwerktraject en een daarbij passende coach. IMSUS heeft een grote diversiteit aan coaches in huis van executive coaching tot en met medewerkerniveau.

Teamcoaching

Teamcoaching IMSUS B.V.Teamcoaching zorgt voor intensivering van de onderlinge samenwerking en bevordering van het teambelang en de teamresultaten. Centraal daarin staat het beter onderkennen van elkaars persoonlijke capaciteiten en de verdere ontwikkeling daarvan. Met als resultaat dat het team hechter en beter op elkaar ingespeeld raakt met een duidelijke visie en een groter commitment naar elkaar toe.

Elk team heeft daarin zijn eigen vragen en behoeften. In samenspraak met leden van het team zelf én de leidinggevende, wordt een aanpak gekozen. Deze is passend bij de situatie en hierin heeft een ieder een duidelijke rol.

Wij werken resultaatgericht en zorgen voor voldoende veiligheid en vertrouwen van de groep om deze verandering tot stand te brengen.

Lees meer
IMSUS werkt met een divers netwerk aan coaches en trainer/coaches. De IMSUS coaches zijn zeer ervaren, gecertificeerd en uitgebreid getraind. Zij zijn gewend om met diverse werkvormen te werken en zijn op de hoogte van de laatste methodieken. Zij werken vanuit het ‘hier en nu’ en gaan zeer flexibel om met de issues van dat moment die van invloed zijn op de groep.

Per coachingsvraag wordt door IMSUS een uitgebreide intake gedaan om de vraag scherp te stellen en nog verder te verdiepen. Op basis daarvan wordt de best passende coach gekozen, die aansluit bij deze vraag zowel qua aanpak, gekozen methodiek/gewenste werkvormen als persoonlijkheid.

In de afgelopen jaren hebben wij tientallen individuele coachingstrajecten begeleid en tientallen teamcoaching trajecten en maatwerktrainingen verzorgd.

“Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan te praten.
– Confucius”

Voorbeelden coachingstrajecten

Het begeleiden van individuen met vragen als;

 • Hoe leg ik de lat voor mijzelf lager?
 • Hoe kom ik meer in mijn kracht?
 • Hoe ga ik om met werkdruk en kom ik meer in balans?
 • Hoe kan ik mijzelf beter positioneren en profileren met behoud van mijn eigen persoonlijkheid?
 • Welke volgende carrièrestap past mij?
 • Hoe kan ik vanuit outplacement een goede vervolgstap zetten?
 • Hoe kan ik mijn slechte beoordeling omzetten naar een goede?
 • Hoe kan ik mij meer ontwikkelen waardoor mijn mobiliteit toeneemt?

Voorbeelden van teamcoaching:

 • 600 ambtenaren voorbereiden op een grootschalige reorganisatie middels de inzet van workshops op thema’s als feedback geven en ontvangen en effectief samenwerken
 • Omgevingsbewustzijn vergroten tussen twee onderdelen van een gemeentelijke organisatie
 • Het bevorderen van de onderlinge samenwerking binnen een team sport
 • Het beter op elkaar ingespeeld raken van een team grondzaken
 • Een MT begeleid aan de hand van de ManagementDrives
 • Een directie begeleid aan de hand van ons eigen TRUST verandermodel
 • Een team bodes beter met elkaar laten samenwerken vanwege een nieuwe manier van werken
 • Effectiever samenwerken middels het verbeteren van de onderlinge communicatie
 • Het uniformeren van werkwijzen en procedures om tot meer efficiency en productiviteit te komen
 • Het helpen bij het invoeren van projectmatig werken
 • Onderlinge communicatie verbeteren in teams middels het “ik, jij, wij principe”.
Call Now Button