Interim-management

Je zoekt op korte termijn een ervaren interim-manager en wil daarmee:

  • een verandering te weeg brengen in je organisatie of in een team;
  • een nieuw project opstarten en daarmee iemand inzetten die dit standvastig en doortastend kan begeleiden;
  • een langdurig zieke opvangen;
  • tijdelijk opvulling van de rol van manager omdat de werving nog even op zich laat wachten.

Interim-management IMSUS KrommenieDe IMSUS interim-manager is iemand met de nodige praktijkervaring als manager. Het is iemand met overwicht die weet waar hij of zij het over heeft. Die de grote lijnen snel herkent, verbanden overziet en weet dat levenservaring net zo belangrijk is als werkervaring.
Hij of zij wordt ingezet om een organisatie beter te laten functioneren, te voorzien van specifieke expertise of van extra capaciteit.
De interim-manager wordt door ons specifiek ‘getypecast’ voor een opdracht en daarbij is naast kennis en kunde er ook oog voor onafhankelijkheid, integriteit, betrouwbaarheid en proactiviteit, naast scherpte en resultaatgerichtheid.
Bij de selectie van de juiste interim-manager houden wij rekening met uw teamsamenstelling, de organisatieopbouw en met u als opdrachtgever. Wij matchen diegene die qua persoonlijkheid daarbij het best aansluit.

Competenties van ons bureau op het gebied van interim-management zijn:

  • verandermanagement
  • project/programmamanagement
  • overbruggingsmanagement.

Schaduwmanagement interim-management

Tijdens de uitvoering van de opdracht wordt vanuit ons bureau een vaste begeleider, de schaduwmanager, met coachingvaardigheden ter beschikking gesteld die zorgt voor aanvullende begeleiding gedurende de opdracht. Deze schaduwmanager spart regelmatig met de interim-manager en bewaakt scherp de voortgang van de opdracht. Ook kunnen casussen ingebracht worden uit de praktijk die vertrouwelijk middels coaching worden doorgenomen.

Meestal wordt er bij aanvang van de opdracht gezamenlijk een Plan van Aanpak opgesteld die gedurende de loop van de opdracht kan worden bijgesteld. De schaduwmanager toetst dit Plan van Aanpak regelmatig bij opdrachtgever en interim-manager en stelt kritische vragen tijdens de uitvoering. De schaduwmanager zit veelal in de helikopterview wat opdrachtgever en interim-manager helpt om hun gezamenlijk afgesproken doel te bereiken.

Deze intensieve betrokkenheid van ons bureau bij de opdrachtuitvoering wordt door onze opdrachtgevers als zeer prettig en als toegevoegde waarde ervaren.

In de afgelopen jaren hebben wij meer dan 500 interim-opdrachten bemiddeld. Gemiddeld werken er voor ons bureau 40-45 professionals per jaar op het gebied van interim-management.

Call Now Button