Over ons

IMSUS B.V. - Over onsIMSUS B.V. is hét organisatieadviesbureau voor de (semi) publieke sector. Opgericht in 2008 door Ursula Schouten. Met dienstverlening als organisatieadvies, interim-management en coaching.

Vanuit betrokkenheid en aandacht wordt er snel en actief ingespeeld op de vraag van de klant en zo tot een passende oplossing gekomen.

Hierin wordt intensief samengewerkt met een kerngroep van gelieerde adviseurs, interim-managers en coaches die helpen om deze opdrachten tot een goed einde te brengen.

IMSUS werkt daarin vanuit een netwerkgedachte.

Wij onderhouden een uitgebreid netwerk van kwalitatief sterke adviseurs, interim-managers en coaches. Wij zijn daarin kritisch en op zoek naar daadkrachtige, communicatief sterke en dynamische professionals die iets extra’s brengen. Wij ‘typecasten’ hier speciaal op.

Dit netwerk is flexibel en kan makkelijk meebewegen met de ontwikkelingen uit de markt.

Door regelmatige intervisie en/of coaching helpen wij de opdrachtgever en streven we naar het maximale resultaat. Centraal daarin zijn onze kernwaarden: Betrokken, gedreven en oplossingsgericht.

Onze werkwijze

Ons bureau heeft regelmatig en intensief contact met haar opdrachtgevers. Daardoor zijn wij goed en vroegtijdig op de hoogte van de ontwikkelingen van en bij de opdrachtgevers en kunnen wij daardoor op het juiste moment reageren wanneer zich een vraag of probleemstelling voordoet. Door het intensieve contact zijn wij uitstekend op de hoogte van de achtergrond van de vraag, de structuur van de organisatie en de mogelijke knelpunten. Wij hebben hierin de rol van sparringpartner en adviseur.

Procedure

Door een uitgebreide analyse van de opdracht, in samenspraak met de opdrachtgever, en aanvullende (achtergrond) informatie betreffende de opdracht wordt een vertaling gemaakt en gezocht naar de beste oplossing. Er wordt gekeken wie vanuit ons netwerk hierop het beste aansluit.

De opdracht wordt persoonlijk en uitgebreid doorgenomen met deze professionals. Indien dit passend is, wordt er op maat een offerte gemaakt met een aanvullende uitgebreide persoonlijke motivatie.

Zowel opdrachtgever als professional worden omtrent dit proces transparant en open geïnformeerd.

Afspraken met betrekking tot de voorwaarden worden vroegtijdig gemaakt en ook de gesprekken en de mate waarin schaduwmanagement wordt toegepast wordt in overleg besproken.

Daarna volgt een kennismakingsgesprek tussen opdrachtgever, professional en de begeleider van IMSUS. Na dit gesprek wordt er gestuurd op een snelle reactie van de opdrachtgever en aanvullende afspraken gemaakt over de mogelijke startdatum en aanvullende voorwaarden.

Voorafgaand, tijdens en na de opdracht is IMSUS zeer betrokken bij haar opdrachtgever en professional. Intensief contact en open communicatie zijn een vanzelfsprekendheid en ook een goede vastlegging van de gemaakte afspraken zijn zaken waar wij oog voor hebben.

Waardering

In de afgelopen jaren is in evaluaties met zowel opdrachtgevers als met adviseurs, interim-managers en coaches gebleken dat deze samenwerking met IMSUS gemiddeld beoordeeld wordt met een 8.4!

Publiciteit

In 2018 voorzitter van de vakjury voor de verkiezing van de Zaanse Zakenvrouw van 2018.

In 2015 is IMSUS genomineerd voor de titel van de Noord-Holland Noord business award (NHN-business award).

In december 2013 heeft IMSUS een bijdrage geleverd aan het tijdschrift “Noord-Hollandse Zakenvrouwen” met een uitgebreid interview met Ursula.

In maart 2012 is Ursula gekozen tot de Zaanse Zakenvrouw van het jaar door zowel de vakjury als het publiek.

Ursula Schouten met Karin Bloemen - Noord-Hollandse ZakenvrouwenZij mocht deze prijs in ontvangst nemen vanwege haar hoge mate van professionaliteit, haar klantgerichtheid, daadkracht, oplossingsgerichtheid en de zeer warme relaties die zij met zowel haar opdrachtgevers als haar opdrachtnemers onderhoudt.

Tevens is het organisatiemodel, namelijk een netwerkorganisatie, een hele unieke en één die ontzettend goed werkt en aansluit bij de huidige ontwikkelingen in de markt.

De verkiezing tot Zaanse Zakenvrouw van het jaar heeft aanzienlijk bijgedragen aan verhoging van de naamsbekendheid van zowel Ursula als IMSUS. Ook heeft het gezorgd voor een enorme kwaliteitsimpuls en heeft IMSUS al vele nieuwe klanten mogen verwelkomen waarmee een hele goede relatie en samenwerking is opgebouwd.

 

Call Now Button