Referenties

Klik hier voor voorbeelden van uitgevoerde opdrachten: organisatieadvies, overig advies, interim-management en coaching.

“IMSUS zorgt voor het juiste antwoord op de gestelde vraag. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de juiste frequentie van communicatie met goede inhoud. Kortom een hele prettige en soepele samenwerking!”

Hoofd Vergunningen Gemeente Haarlemmermeer

 

“IMSUS kenmerkt zich door een (pro)actieve houding en de juiste ethiek. Imsus handelt coherent en betrouwbaar, is zelfverzekerd en doelgericht. Ik kan er blind op vertrouwen.”

Interim manager algemeen management

“IMSUS zorgt boven alles voor een uitstekende oplossing. Een oplossing waarbij er balans is tussen de belangen van alle betrokkenen; opdrachtgever, bemiddelaar en opdrachtnemer. Een duurzame, verantwoordelijke insteek die naar meer smaakt!”
a.i. strategisch adviseur

 

“IMSUS, middels Ursula, gaat voor maatwerk vanuit de behoeften van organisatie alsmede de interim kandidaat. Zij verstaat als geen ander de kunst van type casting. Ze verbindt niet alleen op inhoud maar vooral ook op de toegevoegde waarde van persoonlijke en unieke kwaliteiten die iedere professional, leider en expert heeft. Een verademing in de wereld van matching van arbeidsvraagstukken”.

a.i. Manager HR van een gemeentelijke organisatie.

“IMSUS is snel en deskundig in het voortraject en met mooie opdrachten als resultaat! Ik kan haar iedere interimmanager aanraden”.

a.i. projectmanager gebiedsontwikkeling

“Ursula weet met haar bedrijf IMSUS op een adequate en professionele wijze invulling te geven aan interim- en adviesvraagstukken bij haar klanten. Haar kracht zit in het leveren van maatwerk. Door de klant en zijn vraag centraal te stellen, mee te denken en vooruit te denken, krijgt ze een duidelijk beeld van de vraag. Waarna ze vervolgens kijkt welke kandidaat het best aansluit bij het vraagstuk en de klantomgeving. Haar open, eerlijke en daadkrachtige manier maken dat ik de samenwerking als zeer goed ervaar. Ik hoop dat deze dan ook nog lang mag duren!”

Trainer/coach a.i. en ambassadeur van IMSUS

 

Referentieopdrachten

 Organisatieadvies:

 • Organisatieadvies met betrekking tot een reorganisatie bij een ambtelijk gefuseerde organisatie
 • Sparringpartner en adviseur zijn voor directieleden van een gemeente
 • Reorganisatie van een afdeling en/of divisie
 • Doorontwikkeling van een domein Ruimte
 • Advisering rondom het herinrichten van de processturing in het sociale domein
Meer....
 • Strategisch Personeelsmanagement toepassen om tot een doorontwikkeling te komen van een grote gemeente
 • Herijken van de huidige organisatievisie en overgaan tot een nieuwe aanpak
 • Herinrichten van een gemeentelijke organisatie die beter aansluit op de aankomende ontwikkelingen in de markt
 • Bedrijfsvoering op orde brengen binnen een afdeling Beheer

Overig advies:

 • Beleidsadvies op het gebied van economische zaken
 • Beleidsadvies op het gebied van cultuur en welzijn
 • Advies Meerjarenonderhoudsplanning
 • Beleidsadvies ten aanzien van wonen
 • Beleidsadvies met betrekking tot parkeerproblematiek
Meer....
 • Advies ten aanzien van civiele techniek en infrastructuur
 • Advies met betrekking tot de ontwikkeling van een haven
 • Advies bij het werven en selecteren van nieuwe medewerkers
 • Advies bij outplacement
 • Advies met betrekking tot openbare orde en veiligheid
 • Advies op het gebied van sociale zaken
 • Advies met betrekking tot invoering van nieuwe wetgeving

Interim-management:

 • Adjunct gemeentesecretaris / Manager bedrijfsvoering
 • Projectmanager Ruimtelijke Ordening
 • Gebiedsmanager
 • Gemeentesecretaris
 • Manager bureau stadsregie
Meer....
 • Senior jurist Ruimtelijke Ordening
 • Hoofd ingenieursbureau
 • Jurist contractmanagement en grondzaken
 • Strategisch medewerker financiën
 • Senior planeconoom
 • Procesmanager sociaal domein
 • Adviseur EZ
 • Sectormanager grondgebiedzaken
 • (Senior) Projectmanager
 • Projectmanager economische zaken
 • Manager gemeentewerf / beheer en onderhoud
 • Projectmanager brandveiligheid en infrastructuur
 • Directeur vastgoed
 • Jurist / projectleider bestemmingsplannen
 • Afdelingsmanager vergunningen
 • Manager bestuurszaken
 • Manager bouw en milieu
 • Directeur beheer, uitvoering en sport
 • Manager kwaliteit sociale dienstverlening
 • Hoofd financiële administratie

Coaching:

 • Het verhogen van assertiviteit
 • Het verlagen van de werkdruk
 • Het ontwikkelen van het durven “nee” zeggen
 • Het beter prioriteren van werkzaamheden
 • Samenwerking bevorderen
 • Het voorkomen van een burn out of overspannenheid
 • Begeleiding naar een nieuwe baan
 • Teambuilding
 • Trainingen op maat gebaseerd op specifieke thema’s
Call Now Button