Organisatieadvies

Organisatie- of veranderkundige vraagstukken in jouw organisatie vragen om een frisse onafhankelijke blik. Een nieuwe visie die de organisatie verder kan brengen met oog voor de doelstelling en met inzet van de medewerkers vanuit hun kracht.

Veel organisaties zijn vrijwel dagelijks bezig met vragen omtrent identiteit, positionering en richtingkeuze. IMSUS ondersteunt je bij de ontwikkeling van een duidelijke strategie en de vertaling van strategische keuzen in concrete acties.

Adviseur, sparringpartner of meedenker aan de zijlijn. Bij ons kun je zelf in de ‘lead’ zijn met IMSUS als goede bijrijder of IMSUS neemt de trekkersrol op zich met de nodige input van de eigen organisatie.

Creativiteit, meedenken en maatwerk zijn aspecten die voor ons hierin van groot belang zijn.

Vanuit ervaring en objectiviteit kan IMSUS je helpen bij het ontwikkelen van je organisatie, het oplossen van een langslepend adviesvraagstuk, het geven van een totaal nieuw inzicht of extra specifieke expertise.

Met een kritische blik wordt gekeken naar het vraagstuk, wordt de juiste kennis en kunde ingebracht en gezorgd voor een uitgebreid Plan van Aanpak. Daarbij worden uiteraard prikkelende vragen gesteld, wordt out-of-the-box meegedacht en worden alle betrokkenen goed bevraagd en geïnformeerd.

Onze adviseurs zorgen dat zij, bij de uitrol van dit Plan van Aanpak, het proces samen met de betrokken organisatie op gang brengen en ook houden. Zij zijn pas tevreden als het proces ingebed is in de organisatie en naar het gewenste resultaat leidt.

De adviseurs van IMSUS hebben allemaal een stevige achtergrond in bedrijfskunde, bestuurskunde, als ingenieur of als sociaal wetenschapper en zijn door hun persoonlijkheid, houding en gedrag uitstekend in staat om je als organisatie scherp en doortastend bij te staan.

Het TRUST verandermodel

Het IMSUS TRUST-model: van rups tot vlinderIMSUS heeft een eigen verandermodel ontwikkeld, in samenwerking met Sonja Tabales van bureau Eigen Richting training en advies, die jouw organisatie helpt om een organisatieontwikkeling, transformatie of doorontwikkeling vorm te geven: het TRUST verandermodel. Dit model geeft je stapsgewijs weer welke aspecten een verandering verder helpen of tegenwerken. Dit TRUST verandermodel gebruiken wij veelvuldig, is zowel inzetbaar voor individu, team als organisatie en een uitstekende leidraad om de gewenste verandering in te zetten.

Dit model wordt ervaren als simpel, verhelderend en zeer transparant.

Onze adviseurs kunnen aan de hand van dit model de beoogde verandering met jou en je organisatie inzetten, doorzetten en tot een goed resultaat brengen. Wij vertellen je daar graag meer over in een persoonlijk gesprek!

Voorbeelden van door IMSUS opgepakte adviesvraagstukken zijn:

 • Interventies doen in bestaande organisaties om zo het huidige organisatiesysteem te doorbreken
 • Strategisch Personeelsmanagement (SPM) gebruiken als instrument om jouw organisatie klaar te maken voor de toekomst
 • Verandermanager ingezet om een compleet domein of afdeling anders in te richten
 • Second opinion op een, door de opdrachtgever geschreven, veranderplan
 • Een ambtelijk gefuseerde organisatie begeleiden naar een verdere doorontwikkeling
 • Het adviseren van organisaties om van een traditioneel aangestuurde organisatie naar meer zelfregie te gaan
 • Bevordering van de samenwerking in een directieteam of MT.

Tevens bieden wij ook advies op HR, beleidsmatige of bedrijfsmatige vraagstukken:

 • Advies over HR vraagstukken zoals strategische personeelsplanning, mobiliteit of flexibiliteit.
 • Advies ten aanzien van een nog in te zetten reorganisatie of al lopende reorganisatie.
 • Advies rondom het verzelfstandigen van een haven.
 • Advies rondom beleidsvelden als verkeers- en parkeervraagstukken, wonen, RO, EZ of in het sociale domein (WMO, Participatie, Jeugdzorg).
Call Now Button